Na każdego człowieka przychodzi raz w życiu godzina, w której musi dać próbę samego siebie; każdy ma w życiu taką godzinę.


na-każdego-człowieka-przychodzi-raz-w-życiu-godzina-w-której-musi-dać-próbę-samego-siebie-każdy-w-życiu-taką-godzinę
maria cortinakażdegoczłowiekaprzychodzirazżyciugodzinaktórejmusidaćpróbęsamegosiebiekażdytakągodzinęna każdegokażdego człowiekaczłowieka przychodziprzychodzi razraz ww życiużyciu godzinaw którejktórej musimusi daćdać próbępróbę samegosamego siebiekażdy maw życiużyciu takątaką godzinęna każdego człowiekakażdego człowieka przychodziczłowieka przychodzi razprzychodzi raz wraz w życiuw życiu godzinaw której musiktórej musi daćmusi dać próbędać próbę samegopróbę samego siebiekażdy ma wma w życiuw życiu takążyciu taką godzinęna każdego człowieka przychodzikażdego człowieka przychodzi razczłowieka przychodzi raz wprzychodzi raz w życiuraz w życiu godzinaw której musi daćktórej musi dać próbęmusi dać próbę samegodać próbę samego siebiekażdy ma w życiuma w życiu takąw życiu taką godzinęna każdego człowieka przychodzi razkażdego człowieka przychodzi raz wczłowieka przychodzi raz w życiuprzychodzi raz w życiu godzinaw której musi dać próbęktórej musi dać próbę samegomusi dać próbę samego siebiekażdy ma w życiu takąma w życiu taką godzinę

Parę razy w życiu przychodzi na człowieka taka niedziela, gdy sięga się do niepotrzebnych zakamarków, w których lata gromadzą zapomniane przedmioty.W życiu każdego człowieka dojrzewanie oznacza zagłębianie się w siebie – tam są korzenieZawsze przychodzi w życiu taka chwila kiedy człowiek traci wyczucie.Jednostka musi zawsze toczyć walkę, by nie dać się zdominować przez grupę. Jeśli spróbujesz, będziesz często samotny, a czasem odczujesz strach. Ale nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić, by być panem samego siebie.W życiu każdego prawidłowo rozwiniętego chłopca przychodzi taki czas, gdy nawiedza go szalone pragnienie udania się gdziekolwiek w poszukiwaniu ukrytych skarbów.To nie żad­na sztu­ka kochać człowieka w nie­szczęściu. Do­piero w sza­rym codzien­nym życiu miłość wys­ta­wiona jest na praw­dziwą próbę.