Na których tylko wtedy można liczyć, gdy się już nie liczą.


na-których-tylko-wtedy-można-liczyć-gdy-ę-już-nie-liczą
anonimnaktórychtylkowtedymożnaliczyćgdysięjużnielicząna którychktórych tylkotylko wtedywtedy możnamożna liczyćgdy sięsię jużjuż nienie licząna których tylkoktórych tylko wtedytylko wtedy możnawtedy można liczyćgdy się jużsię już niejuż nie licząna których tylko wtedyktórych tylko wtedy możnatylko wtedy można liczyćgdy się już niesię już nie licząna których tylko wtedy możnaktórych tylko wtedy można liczyćgdy się już nie liczą

Na niektórych tyl­ko wte­dy można liczyć, gdy się już nie liczą.Jestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój.Perfekcję osiąga się wtedy, gdy nie można już nic odjąć, a nie dodać.Przyjaciela nie opuszcza się nigdy, nawet wtedy, gdy jest już tylko bryłą lodu.Iść całe życie konsekwentnie do celu można tylko wtedy, gdy on się stale odsuwa.Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość.