Na maszynach do pisania alfabet tańczy kankana.


na-maszynach-do-pisania-alfabet-ńczy-kankana
ramon gomez de la sernanamaszynachdopisaniaalfabettańczykankanana maszynachmaszynach dodo pisaniapisania alfabetalfabet tańczytańczy kankanana maszynach domaszynach do pisaniado pisania alfabetpisania alfabet tańczyalfabet tańczy kankanana maszynach do pisaniamaszynach do pisania alfabetdo pisania alfabet tańczypisania alfabet tańczy kankanana maszynach do pisania alfabetmaszynach do pisania alfabet tańczydo pisania alfabet tańczy kankana

To wszystkie dziewczyny umieją nim poznają alfabet. /mowa o miłości pieniądza/Urok pisania We­na, piękne uczucie Ot­warte serce K.A.Sz. 2015.05.05.bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz Szkoła nie nauczyła mnie niczego pożytecznego, oprócz czytania i pisania.Z góry wiadomo, że szewc jest bardziej powołany do pisania o skórze niż prawnik.Można by zazdrościć tym, którzy dobrze piszą, gdyby nie stała otworem droga pisania jeszcze lepiej.