Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy.


na-najważniejszych-skrzyżowaniach-życiowych-nie-stoją-żadne-drogowskazy
charles chaplinnanajważniejszychskrzyżowaniachżyciowychniestojążadnedrogowskazyna najważniejszychnajważniejszych skrzyżowaniachskrzyżowaniach życiowychżyciowych nienie stojąstoją żadneżadne drogowskazyna najważniejszych skrzyżowaniachnajważniejszych skrzyżowaniach życiowychskrzyżowaniach życiowych nieżyciowych nie stojąnie stoją żadnestoją żadne drogowskazyna najważniejszych skrzyżowaniach życiowychnajważniejszych skrzyżowaniach życiowych nieskrzyżowaniach życiowych nie stojążyciowych nie stoją żadnenie stoją żadne drogowskazyna najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nienajważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stojąskrzyżowaniach życiowych nie stoją żadneżyciowych nie stoją żadne drogowskazy

Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazyNie istnieją żadne działania czysto intelektualne, ani żadne działania czysto uczuciowe. Zawsze i wszędzie w zachowaniach związanych z przedmiotami czy osobami uczestniczą oba elementy. Ponieważ każdy z nich zakłada drugi. Miłość zakłada zrozumienie.Za to, że błądził wiele razy, nie winił siebie, lecz drogowskazy.Niektórzy i na drodze donikofi stawiają drogowskazy.Są drogowskazy, które wiodą z jednych manowców w drugie.Mało jest ludzi, którzy będąc w kłopocie o przedmiot do rozmowy, nie wydaliby najważniejszych tajemnic przyjaciół.