Na nic się zda twierdzić, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, jeśli się zaprzecza, że rodzą się dobrzy. Zagwarantujcie dobroć człowieka, a wolność przyjdzie sama.


na-nic-ę-zda-twierdzić-że-wszyscy-ludzie-rodzą-ę-wolni-śli-ę-zaprzecza-że-rodzą-ę-dobrzy-zagwarantujcie-dobroć-człowieka-a-wolność
george bernard shawnanicsięzdatwierdzićżewszyscyludzierodząwolnijeślizaprzeczadobrzyzagwarantujciedobroćczłowiekawolnośćprzyjdziesamana nicnic sięsię zdazda twierdzićże wszyscywszyscy ludzieludzie rodząrodzą sięsię wolnijeśli sięsię zaprzeczaże rodząrodzą sięsię dobrzyzagwarantujcie dobroćdobroć człowiekawolność przyjdzieprzyjdzie samana nic sięnic się zdasię zda twierdzićże wszyscy ludziewszyscy ludzie rodząludzie rodzą sięrodzą się wolnijeśli się zaprzeczaże rodzą sięrodzą się dobrzyzagwarantujcie dobroć człowiekaa wolność przyjdziewolność przyjdzie sama

Wszyscy ludzie rodzą się równi i całe życie walczą przeciwko temu. -Benjamin Franklin
wszyscy-ludzie-rodzą-ę-równi-i-całe-życie-walczą-przeciwko-temu
Ważne jest, by ludzie czuli się wolni, nawet jeśli wolni nie są. -Candace Bushnell
ważne-jest-by-ludzie-czuli-ę-wolni-nawet-śli-wolni-nie-są
Ludzie rodzą się cywilami lub wojskowymi. Mundur znaczy niewiele. -Rosalina Lisboa Coelho
ludzie-rodzą-ę-cywilami-lub-wojskowymi-mundur-znaczy-niewiele
Wszys­cy ludzie rodzą się równi i całe życie wal­czą prze­ciw­ko temu. -Benjamin Franklin
wszys­cy-ludzie-rodzą ę-równi-i całe-życie-wal­czą-prze­ciw­ko-temu
Wiel­cy ludzie nie rodzą się wiel­ki­mi, tyl­ko się ni­mi stają. -Mario Puzo
wiel­cy-ludzie-nie rodzą ę-wiel­ki­mi-tyl­ko ę-­mi-stają