Na oburzenie moralne składa się 2 procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści.


na-oburzenie-moralne-składa-ę-2-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś
vittorio de sicanaoburzeniemoralneskładasię2procentmoralności48oburzenia50zawiścina oburzenieoburzenie moralnemoralne składaskłada sięsię 2procent moralności48 procentprocent oburzeniaoburzenia i50 procentprocent zawiścina oburzenie moralneoburzenie moralne składamoralne składa sięskłada się 22 procent moralności48 procent oburzeniaprocent oburzenia ioburzenia i 50i 50 procent50 procent zawiścina oburzenie moralne składaoburzenie moralne składa sięmoralne składa się 2składa się 2 procentsię 2 procent moralności48 procent oburzenia iprocent oburzenia i 50oburzenia i 50 procenti 50 procent zawiścina oburzenie moralne składa sięoburzenie moralne składa się 2moralne składa się 2 procentskłada się 2 procent moralności48 procent oburzenia i 50procent oburzenia i 50 procentoburzenia i 50 procent zawiści

Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica
na-oburzenie-moralne-w-większoś-przypadków-składa-ę-dwa-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś
Przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia i dziewięćdziesiąt procent pracy. -Ignacy Paderewski
przepis-na-artystę-jeden-procent-talentu-dziewięć-procent-szczęścia-i-dziewięćdziesiąt-procent-pracy
Geniusz to 1 procent wzlotu i 99 procent potu. -Thomas Edison
geniusz-to-1-procent-wzlotu-i-99-procent-potu
Najmniejszy procent męskości posiada mężczyzna stuprocentowy. -Anonim
najmniejszy-procent-męskoś-posiada-mężczyzna-stuprocentowy
Najmniejszy procent męskości posiada stuprocentowy mężczyzna. -Anonim
najmniejszy-procent-męskoś-posiada-stuprocentowy-mężczyzna
Żyj na sto wszech miar począwszy od procent. -Bruno
Żyj-na sto-wszech-miar-począwszy-od procent