Na przekór naszemu dążeniu do rozsądku nieszczęsne serce ludzkie pozostanie we władzy szaleństwa.


na-przekór-naszemu-dążeniu-do-rozsądku-nieszczęsne-serce-ludzkie-pozostanie-we-władzy-szaleństwa
emil zolanaprzekórnaszemudążeniudorozsądkunieszczęsneserceludzkiepozostaniewewładzyszaleństwana przekórprzekór naszemunaszemu dążeniudążeniu dodo rozsądkurozsądku nieszczęsnenieszczęsne serceserce ludzkieludzkie pozostaniepozostanie wewe władzywładzy szaleństwana przekór naszemuprzekór naszemu dążeniunaszemu dążeniu dodążeniu do rozsądkudo rozsądku nieszczęsnerozsądku nieszczęsne sercenieszczęsne serce ludzkieserce ludzkie pozostanieludzkie pozostanie wepozostanie we władzywe władzy szaleństwana przekór naszemu dążeniuprzekór naszemu dążeniu donaszemu dążeniu do rozsądkudążeniu do rozsądku nieszczęsnedo rozsądku nieszczęsne sercerozsądku nieszczęsne serce ludzkienieszczęsne serce ludzkie pozostanieserce ludzkie pozostanie weludzkie pozostanie we władzypozostanie we władzy szaleństwana przekór naszemu dążeniu doprzekór naszemu dążeniu do rozsądkunaszemu dążeniu do rozsądku nieszczęsnedążeniu do rozsądku nieszczęsne sercedo rozsądku nieszczęsne serce ludzkierozsądku nieszczęsne serce ludzkie pozostanienieszczęsne serce ludzkie pozostanie weserce ludzkie pozostanie we władzyludzkie pozostanie we władzy szaleństwa

Na przekór naszemu dążeniu do rozsądku nieszczęsne serce ludzkie pozostanie zawsze we władzy szaleństwa.Zgubne jest wszystko, co daje swobodę naszemu duchowi, nie dając nam władzy nad nami samymi.Najważniejszą częścią bagażu podróżnego jest i pozostanie radosne serce.Gdy przełknę serce nic już nie pozostanie. Mil­cząca wieczność...  Bezpośrednim i naturalnym rezultatem przesadnego szacunku dla prawa jest sytuacja żołnierzy, których szeregi – pułkownik, kapitan, kapral, szeregowcy i cała reszta – widuje się maszerujące na wojnę, ale na przekór własnej woli, ba, na przekór własnemu zdrowemu rozsądkowi i sumieniu.Dziwna to rzecz serce ludzkie, a kobiece w szczególności.