Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze.


na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
william somerset maughamnaprzyjęciupowinnosięjeśćmądrzealeniezbytdużomówićmądrzena przyjęciuprzyjęciu powinnopowinno sięjeść mądrzeale niezbytniezbyt dużoi mówićmówić dużoale niezbytniezbyt mądrzena przyjęciu powinnoprzyjęciu powinno siępowinno się jeśćsię jeść mądrzeale niezbyt dużoi mówić dużoale niezbyt mądrzena przyjęciu powinno sięprzyjęciu powinno się jeśćpowinno się jeść mądrzena przyjęciu powinno się jeśćprzyjęciu powinno się jeść mądrze

Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj­większa - mądrze czynić. -Andrzej Maksymilian Fredro
niemała-mądrość-mądrze-mówić-lecz-naj­większa- mądrze-czynić
Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić. -Andrzej Maksymilian Fredro
niemała-mądrość-mądrze-mówić-lecz-największa-mądrze-czynić
Bardzo trudno jest mówić dużo i nie powiedzieć za dużo. -Ludwik XIV
bardzo-trudno-jest-mówić-żo-i-nie-powiedzieć-za-żo
Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. -Karol Irzykowski
Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone
Ci, co lękają się żartu, niezbyt ufają we własne siły. To, Herkulesy, którzy boją się łaskotek. -Paul Ambroise Valery
ci-co-lękają-ę-żartu-niezbyt-ufają-we-własne-ły-to-herkulesy-którzy-boją-ę-łaskotek