Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze.


na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
william somerset maughamnaprzyjęciupowinnosięjeśćmądrzealeniezbytdużomówićmądrzena przyjęciuprzyjęciu powinnopowinno sięjeść mądrzeale niezbytniezbyt dużoi mówićmówić dużoale niezbytniezbyt mądrzena przyjęciu powinnoprzyjęciu powinno siępowinno się jeśćsię jeść mądrzeale niezbyt dużoi mówić dużoale niezbyt mądrzena przyjęciu powinno sięprzyjęciu powinno się jeśćpowinno się jeść mądrzena przyjęciu powinno się jeśćprzyjęciu powinno się jeść mądrze

Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj­większa - mądrze czynić.Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić.Bardzo trudno jest mówić dużo i nie powiedzieć za dużo.Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone.Ludzie mądrze głupi. Ni ta­cy, ni jacy. Nieg­rzeszący, sielankowi. Ni ta­cy, a jacy? Więręśmy normalni. Iżechmy się lu­buje­my Nig­dy sprzeczać nie próbujemy. Toć życie zbyt krótkiem bywa. Je­den mądrze słuchając, Dru­gi głupio odpowiadając. Ta­kie je­no nasze maliny Po­lityczne wyczyny.Ci, co lękają się żartu, niezbyt ufają we własne siły. To, Herkulesy, którzy boją się łaskotek.