Na sam widok muzeum nogi są już zmęczone.


na-sam-widok-muzeum-nogi-są-już-zmęczone
janina ipohorskanasamwidokmuzeumnogijużzmęczonena samsam widokwidok muzeummuzeum noginogi sąsą jużjuż zmęczonena sam widoksam widok muzeumwidok muzeum nogimuzeum nogi sąnogi są jużsą już zmęczonena sam widok muzeumsam widok muzeum nogiwidok muzeum nogi sąmuzeum nogi są jużnogi są już zmęczonena sam widok muzeum nogisam widok muzeum nogi sąwidok muzeum nogi są jużmuzeum nogi są już zmęczone

Na sam wi­dok mu­zeum no­gi są już zmęczone.Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób.To już nie las­ka mój drogi. Szczerze? To ku­la u nogi.Kiedy człowiek chciał naśladować chód, wymyślił koło, które nie przypomina w niczym nogi. W ten sposób stworzył surrealizm, sam o tym nie wiedząc.Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.Niezależnie od muzeum, żyjemy w obrazach.