Na sam widok muzeum nogi są już zmęczone.


na-sam-widok-muzeum-nogi-są-już-zmęczone
janina ipohorskanasamwidokmuzeumnogijużzmęczonena samsam widokwidok muzeummuzeum noginogi sąsą jużjuż zmęczonena sam widoksam widok muzeumwidok muzeum nogimuzeum nogi sąnogi są jużsą już zmęczonena sam widok muzeumsam widok muzeum nogiwidok muzeum nogi sąmuzeum nogi są jużnogi są już zmęczonena sam widok muzeum nogisam widok muzeum nogi sąwidok muzeum nogi są jużmuzeum nogi są już zmęczone

Na sam wi­dok mu­zeum no­gi są już zmęczone. -Janina Ipohorska
na sam-wi­dok-mu­zeum-no­gi-są już-zmęczone
Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób. -David Hume
miłość-jest-niespokojną-i-niecierpliwą-namiętnośą-kapryśna-i-zmienna-powstająca-nagle-z-niczego-na-widok-czyjejś-pięknoś-i-postaci
To już nie las­ka mój drogi. Szczerze? To ku­la u nogi. -nicola-57
to już-nie las­ka-mój-drogi-szczerze-to ku­-u nogi
Kiedy człowiek chciał naśladować chód, wymyślił koło, które nie przypomina w niczym nogi. W ten sposób stworzył surrealizm, sam o tym nie wiedząc. -Guillaume Appolinaire
kiedy-człowiek-chciał-naśladować-chód-wymyślił-koło-które-nie-przypomina-w-niczym-nogi-w-ten-sposób-stworzył-surrealizm-sam-o-tym-nie
Niezależnie od muzeum, żyjemy w obrazach. -Pablo Picasso
niezależnie-od-muzeum-żyjemy-w-obrazach