Na skrzydłach mojej pieśni, Luba, unoszę cię w dal.


na-skrzydłach-mojej-pieś-luba-unoszę-ę-w-dal
heinrich heinenaskrzydłachmojejpieśnilubaunoszęciędalna skrzydłachskrzydłach mojejmojej pieśniunoszę cięw dalna skrzydłach mojejskrzydłach mojej pieśniunoszę cię wcię w dalna skrzydłach mojej pieśniunoszę cię w dal

Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji -Mark Twain
nigdy-nie-pozwoliłem-mojej-szkole-stanąć-na-drodze-mojej-edukacji
O, luba zginąłem w niebie, kiedym raz pierwszy pocałował ciebie! -Adam Mickiewicz
o-luba-zginąłem-w-niebie-kiedym-raz-pierwszy-pocałował-ciebie