Na szczęście świat pełen jest łóżek, z których większość pełna jest kobiet.


na-szczęście-świat-peł-jest-łóżek-z-których-większość-pełna-jest-kobiet
margaret mitchellnaszczęścieświatpełenjestłóżekktórychwiększośćpełnakobietna szczęścieszczęście światświat pełenpełen jestjest łóżekz którychktórych większośćwiększość pełnapełna jestjest kobietna szczęście światszczęście świat pełenświat pełen jestpełen jest łóżekz których większośćktórych większość pełnawiększość pełna jestpełna jest kobietna szczęście świat pełenszczęście świat pełen jestświat pełen jest łóżekz których większość pełnaktórych większość pełna jestwiększość pełna jest kobietna szczęście świat pełen jestszczęście świat pełen jest łóżekz których większość pełna jestktórych większość pełna jest kobiet

Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji.Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów.Szczęście żonatego mężczyzny zależy od kobiet, których nie poślubił.Świat pełen jest drogich nieobecnych.35 lat to dobry wiek. Londyn pełen jest kobiet, które od dawna mają 35 lat.Przez większość cza­su świat śpi. Przez większość przes­trze­ni również. Je­dynie mo­men­ta­mi świat prze­ciera oczy ze snu i budzi się, świadom sa­mego siebie. - Kim jes­tem? - py­ta świat. - Skąd się wziąłem? Na kil­ka se­kund na naszym ra­mieniu przy­siada rzad­ki ptak.