Na szczytach metafizycznych pokusa nazywa się: SZTUKĄ.


na-szczytach-metafizycznych-pokusa-nazywa-ę-sztukĄ
maria komornickanaszczytachmetafizycznychpokusanazywasięsztukĄna szczytachszczytach metafizycznychmetafizycznych pokusapokusa nazywanazywa sięna szczytach metafizycznychszczytach metafizycznych pokusametafizycznych pokusa nazywapokusa nazywa sięna szczytach metafizycznych pokusaszczytach metafizycznych pokusa nazywametafizycznych pokusa nazywa sięna szczytach metafizycznych pokusa nazywaszczytach metafizycznych pokusa nazywa się

Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.Tylko na szczytach i na zapiecku nigdy się nie chmurzy.Pokusa to perfumy, które wdycha się tak długo, aż człowiek zapragnie mieć flakon.Nie dialoguj z pokusą, bo przegrasz.Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać.