Na tym polega małżeństwo, że jest się uwięzionym w dążeniach drugiego człowieka.


na-tym-polega-łżeństwo-że-jest-ę-uwięzionym-w-dążeniach-drugiego-człowieka
iris murdochnatympolegamałżeństwożejestsięuwięzionymdążeniachdrugiegoczłowiekana tymtym polegapolega małżeństwoże jestjest sięsię uwięzionymuwięzionym ww dążeniachdążeniach drugiegodrugiego człowiekana tym polegatym polega małżeństwoże jest sięjest się uwięzionymsię uwięzionym wuwięzionym w dążeniachw dążeniach drugiegodążeniach drugiego człowiekana tym polega małżeństwoże jest się uwięzionymjest się uwięzionym wsię uwięzionym w dążeniachuwięzionym w dążeniach drugiegow dążeniach drugiego człowiekaże jest się uwięzionym wjest się uwięzionym w dążeniachsię uwięzionym w dążeniach drugiegouwięzionym w dążeniach drugiego człowieka

Dobre jest obrzucanie się ciastkami z kremem, ale jeśli film tylko na tym polega szybko staje się monotonny. Podstawą sukcesu jest znajomość człowieka. -Charles Chaplin
dobre-jest-obrzucanie-ę-ciastkami-z-kremem-ale-śli-film-tylko-na-tym-polega-szybko-staje-ę-monotonny-podstawą-sukcesu-jest-znajomość
Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić. -Konfucjusz
siła-człowieka-nie-polega-na-tym-że-nigdy-nie-upada-ale-na-tym-że-potrafi-ę-podnosić
Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma. -Elbert Hubbard
sukces-polega-na-tym-że-zdobywa-ę-to-co-ę-chciało-szczęście-polega-na-tym-że-podoba-ę-to-co-ę
Niezłomność człowieka polega na tym, że potrafi poświęcić sprawy ważne dla spraw ważniejszych. -Paulo Coelho
niezłomność-człowieka-polega-na-tym-że-potrafi-poświęć-sprawy-ważne-dla-spraw-ważniejszych