Na tym polega małżeństwo, że jest się uwięzionym w dążeniach drugiego człowieka.


na-tym-polega-łżeństwo-że-jest-ę-uwięzionym-w-dążeniach-drugiego-człowieka
iris murdochnatympolegamałżeństwożejestsięuwięzionymdążeniachdrugiegoczłowiekana tymtym polegapolega małżeństwoże jestjest sięsię uwięzionymuwięzionym ww dążeniachdążeniach drugiegodrugiego człowiekana tym polegatym polega małżeństwoże jest sięjest się uwięzionymsię uwięzionym wuwięzionym w dążeniachw dążeniach drugiegodążeniach drugiego człowiekana tym polega małżeństwoże jest się uwięzionymjest się uwięzionym wsię uwięzionym w dążeniachuwięzionym w dążeniach drugiegow dążeniach drugiego człowiekaże jest się uwięzionym wjest się uwięzionym w dążeniachsię uwięzionym w dążeniach drugiegouwięzionym w dążeniach drugiego człowieka

Dobre jest obrzucanie się ciastkami z kremem, ale jeśli film tylko na tym polega szybko staje się monotonny. Podstawą sukcesu jest znajomość człowieka.Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić.Każde indywiduum jest jak ciało niebieskie spowite we własną atmosferę, do której inny, chociażby najdroższy człowiek, nie powinien się zbliżyć, gdyż w przeciwnym wypadku nieuniknione staje się odrzucenie i wszelkie inne katastrofy. Przyjaźń i miłość polega na tym, by utrzymać właściwy dystans, aby nie zakłócać prywatnej atmosfery drugiego.Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.Niezłomność człowieka polega na tym, że potrafi poświęcić sprawy ważne dla spraw ważniejszych.Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze.