Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem.


na-tym-polega-wartość-życia-że-płaci-ę-za-nie-nawet-życiem
karel capeknatympolegawartośćżyciażepłacisięzanienawetżyciemna tymtym polegapolega wartośćwartość życiaże płacipłaci sięsię zaza nienie nawetnawet życiemna tym polegatym polega wartośćpolega wartość życiaże płaci siępłaci się zasię za nieza nie nawetnie nawet życiemna tym polega wartośćtym polega wartość życiaże płaci się zapłaci się za niesię za nie nawetza nie nawet życiemna tym polega wartość życiaże płaci się za niepłaci się za nie nawetsię za nie nawet życiem

Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek
na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych. -Rabindranath Tagore
prawdziwa-wartość-miłoś-polega-na-tym-że-zawsze-rozrzutnie-darzy-sobą-niegodnych
Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie zawsze umieją ratować wartość życia. -Stefan Wyszyński kard
ludzie-ratują-wartość-pieniądza-ale-nie-zawsze-umieją-ratować-wartość-życia
Geniusz, a nawet talent polega nie na tym, że się wie więcej, lecz że się wie wcześniej. -Janina Ipohorska
geniusz-a-nawet-talent-polega-nie-na-tym-że-ę-wie-więcej-lecz-że-ę-wie-wcześniej
Każda epoka jest bezpośrednia wobec Boga i jej wartość polega nie na tym, co z niej wyrasta, lecz na jej własnej egzystencji, na jej własnej jaźni. -Leopold Ranke
każda-epoka-jest-bezpośrednia-wobec-boga-i-jej-wartość-polega-nie-na-tym-co-z-niej-wyrasta-lecz-na-jej-własnej-egzystencji-na-jej-własnej-jaź