Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro.


nabywaj-mądroś-bo-lepsza-nad-złoto-i-staraj-ę-o-roztropność-bo-lepsza-nad-srebro
salomonnabywajmądrościbolepszanadzłotostarajsięroztropnośćsrebronabywaj mądrościbo lepszalepsza nadnad złotozłoto ii starajstaraj sięo roztropnośćbo lepszalepsza nadnad srebrobo lepsza nadlepsza nad złotonad złoto izłoto i staraji staraj sięstaraj się osię o roztropnośćbo lepsza nadlepsza nad srebrobo lepsza nad złotolepsza nad złoto inad złoto i starajzłoto i staraj sięi staraj się ostaraj się o roztropnośćbo lepsza nad srebrobo lepsza nad złoto ilepsza nad złoto i starajnad złoto i staraj sięzłoto i staraj się oi staraj się o roztropność

Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi.W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy.Nad łąką kłębi Złoto z czer­wienią aż lśni Rozpływa się mgła Krys­ty­na Sz. 21.07.2014r.Serce kobiety to cenna księga oprawna w srebro i złoto; rzadko mężczyzna czyta ją pilnie, każdy przerzuci z ochotą.Nie ma mądrości większej nad szczerość.Nie masz większej mądrości nad mądrość powrotu.