Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro.


nabywaj-mądroś-bo-lepsza-nad-złoto-i-staraj-ę-o-roztropność-bo-lepsza-nad-srebro
salomonnabywajmądrościbolepszanadzłotostarajsięroztropnośćsrebronabywaj mądrościbo lepszalepsza nadnad złotozłoto ii starajstaraj sięo roztropnośćbo lepszalepsza nadnad srebrobo lepsza nadlepsza nad złotonad złoto izłoto i staraji staraj sięstaraj się osię o roztropnośćbo lepsza nadlepsza nad srebrobo lepsza nad złotolepsza nad złoto inad złoto i starajzłoto i staraj sięi staraj się ostaraj się o roztropnośćbo lepsza nad srebrobo lepsza nad złoto ilepsza nad złoto i starajnad złoto i staraj sięzłoto i staraj się oi staraj się o roztropność

Nad łąką kłębi Złoto z czer­wienią aż lśni Rozpływa się mgła Krys­ty­na Sz. 21.07.2014r. -krysta
nad-łąką-kłębi-złoto-z czer­wienią-aż lś-rozpływa ę-mgła-krys­ty­na-sz-21072014r
Serce kobiety to cenna księga oprawna w srebro i złoto; rzadko mężczyzna czyta ją pilnie, każdy przerzuci z ochotą. -Adam Asnyk
serce-kobiety-to-cenna-księga-oprawna-w-srebro-i-złoto-rzadko-mężczyzna-czyta-ją-pilnie-każdy-przerzuci-z-ochotą