Nad­miar dob­ro­ci nie szkodzi.


nad­miar-dob­ro­-nie szkodzi
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)nad­miardob­ro­cinie szkodzinad­miar dob­ro­cidob­ro­ci nie szkodzinad­miar dob­ro­ci nie szkodzi

Nad­miar smut­ku się śmieje. Nad­miar ra­dości płacze.Nad­miar swo­body krępuje.Nad­miar za­sad wpro­wadza kwasy.Nad­miar cnót jest ha­mul­cem działania.Gdy­byś miał nad­miar szczęścia- podzieliłbyś się? Nad­miar za­let może cza­sem stać się dużą wadą.