Nad­miar smut­ku się śmieje. Nad­miar ra­dości płacze.


nad­miar-smut­ku ę-śmieje-nad­miar ra­doś-płacze
william blakenad­miarsmut­ku sięśmiejenad­miar ra­dościpłaczenad­miar smut­ku sięsmut­ku się śmiejenad­miar ra­dości płaczenad­miar smut­ku się śmieje

Gdy­byś miał nad­miar szczęścia- podzieliłbyś się? Nad­miar dob­ro­ci nie szkodzi.Nad­miar swo­body krępuje.Nad­miar za­let może cza­sem stać się dużą wadą.Nad­miar za­sad wpro­wadza kwasy.Nad­miar cnót jest ha­mul­cem działania.