Nad światem znowu wzeszło słońce.


nad-światem-znowu-wzeszło-słoń
alighieri dantenadświatemznowuwzeszłosłońcenad światemświatem znowuznowu wzeszłowzeszło słońcenad światem znowuświatem znowu wzeszłoznowu wzeszło słońcenad światem znowu wzeszłoświatem znowu wzeszło słońcenad światem znowu wzeszło słońce

Całą noc lało Zmokłem do suchej nitki Aż wzeszło słońce  -Taiyono Kudarashi
całą-noc-ło-zmokłem-do suchej-nitki-aż-wzeszło-słoń 
Wszyscy musimy wspólnie dźwigać brzemię niedoli ciążącej nad światem. -Albert Schweitzer
wszyscy-musimy-wspólnie-dźwigać-brzemię-niedoli-ążącej-nad-światem
Gdy­by ludzie roz­ma­wiali tyl­ko o tym, co ro­zumieją, za­padłaby nad światem wiel­ka cisza. -Albert Einstein
gdy­by-ludzie-roz­­wiali-tyl­ko-o tym-co ro­zumieją-za­padłaby-nad-światem-wiel­ka-cisza