Nadchodzi taki czas, kiedy problem jest dość duży, by go zauważyć, i dość mały, by można go było rozwiązać.


nadchodzi-taki-czas-kiedy-problem-jest-dość-ży-by-go-zauważyć-i-dość-ły-by-można-go-było-rozwiązać
mike leavittnadchodzitakiczaskiedyproblemjestdośćdużybygozauważyćmałymożnabyłorozwiązaćnadchodzi takitaki czaskiedy problemproblem jestjest dośćdość dużyby gogo zauważyći dośćdość małyby możnamożna gogo byłobyło rozwiązaćnadchodzi taki czaskiedy problem jestproblem jest dośćjest dość dużyby go zauważyći dość małyby można gomożna go byłogo było rozwiązaćkiedy problem jest dośćproblem jest dość dużyby można go byłomożna go było rozwiązaćkiedy problem jest dość dużyby można go było rozwiązać

Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych.Dość już długo - dość już długo Brzmiał na stru­nach wie­szczów żal! Czas uderzyć w strunę drugą W czynów stal! Prawdziwy problem życiowy w dzisiejszych czasach: mieć dość czasu na myślenie.Życzenie zmęczonej ludzkości: wieczny odpoczynek. Pewnego dnia ma się dość. Przestaje się czekać na cokolwiek, na kogokolwiek. Najpierw ma się dość innych, a potem ma się dość siebie.Szczęście jest ab­strak­cją. Szczęście to fra­zeolo­gizm. Is­tnieje tyl­ko ra­dość. Ra­dość trwa chwilę. 20.11.15 Bo gdy w sza­re dni bra­kuje słów, war­to wrócić do dzieciństwa. Do tych chwil, które upływały bez­tros­ko, w których drob­ne rzeczy spra­wiały ol­brzy­mią ra­dość. Kiedy wszys­tko było znacznie pros­tsze, i kiedy spełnianie marzeń wy­dawało się być na wy­ciągnięcie ręki. Gdy skar­bem nie było to, ja­ka będzie two­ja przyszłość, a to, ja­ka będzie da­na chwila.