Nadmiar zasad wprowadza kwasy.


nadmiar-zasad-wprowadza-kwasy
urszula zyburanadmiarzasadwprowadzakwasynadmiar zasadzasad wprowadzawprowadza kwasynadmiar zasad wprowadzazasad wprowadza kwasynadmiar zasad wprowadza kwasy

Nie istnieje nadmiar miłości, nadmiar poznania, nadmiar piękna.Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem.. . . w życiu ludzi zamożnych naprawdę było coś niezdrowego. Mnóstwo rzeczy zbędnych. Nadmiar mebli i nadmiar pokoi, zbytnia delikatność uczuć, przesadne wrażenia.Nad­miar za­sad wpro­wadza kwasy.Każda władza cenzurę wprowadza.Nadmiar zalet to duża wada.