Nadużycie nie wyklucza używania prawa.


nadużycie-nie-wyklucza-używania-prawa
anonimnadużycieniewykluczaużywaniaprawanadużycie nienie wykluczawyklucza używaniaużywania prawanadużycie nie wykluczanie wyklucza używaniawyklucza używania prawanadużycie nie wyklucza używanianie wyklucza używania prawanadużycie nie wyklucza używania prawa

...w republice, gdzie jeden obywatel zdobędzie sobie nieograniczoną władzę, nadużycie tej władzy jest większe, gdyż prawa, które jej nie przewidywały, nie uczyniły nic, aby ją powściągnąć.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka.Nadużycie praw w Polsce polegało na tym, że nie karały one tego, kto je zuchwale przekraczał.Oziębłość nie wyklucza zazdrości.Szaleństwo nie wyklucza głupoty.