*** Nadziei ziarno wy­bija na pożogach. Ziemia oddycha.


nadziei-ziarno-wy­bija-na pożogach-ziemia-oddycha
papużkanadzieiziarnowy­bijana pożogachziemiaoddycha*** nadzieinadziei ziarnoziarno wy­bijawy­bija na pożogachziemia oddycha*** nadziei ziarnonadziei ziarno wy­bijaziarno wy­bija na pożogach*** nadziei ziarno wy­bijanadziei ziarno wy­bija na pożogach*** nadziei ziarno wy­bija na pożogach

Plu­gawe ziarno wy­bija na pożodze. A ziemia krwawi.Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość.Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16 Dopóki chory oddycha, jest nadzieja.Jeśli ktoś się mod­li, Pan Bóg w nim oddycha.