Nadzieję mamy zawsze, dopóki żyjemy.


nadzieję-mamy-zawsze-dopóki-żyjemy
anonimnadziejęmamyzawszedopókiżyjemynadzieję mamymamy zawszedopóki żyjemynadzieję mamy zawsze

Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić.Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy.Dopóki od­dycham, mam nadzieję. Dum spi­ro, spero.Żyjemy w świecie pozorów, pozorujemy więc, że żyjemy.Sądzę, że powinienem kochać wolność zawsze, ale w czasach w których żyjemy jestem zdecydowany uwielbiać ją.Zawsze mamy w sobie więcej, niż na to wyglądamy.