Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście.


nadzieja- pożyczka-której udziela-nam-szczęście
antoine rivarolnadzieja pożyczkaktórej udzielanamszczęściektórej udziela namnam szczęściektórej udziela nam szczęście

Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście.Nadzieja to pożyczka, którą udziela nam szczęście.Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary.Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem.Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem.Nadzieja to os­tatnie co nam pozostanie, lecz z cza­sem na­wet to nam nie wystarczy...