Nadzieja matką głupich? Prze­ciw­nie, nadzieja to mat­ka tych, którzy nie boją się rzu­cać myśli w da­leką przyszłość.


nadzieja-matką-głupich-prze­ciw­nie-nadzieja-to mat­ka-tych-którzy-nie boją ę-rzu­cać-myśli-w da­leką-przyszłość
ludwik hirszfeldnadziejamatkągłupichprze­ciw­nienadziejato mat­katychktórzynie boją sięrzu­caćmyśliw da­lekąprzyszłośćnadzieja matkąmatką głupichnadzieja to mat­kato mat­ka tychktórzy nie boją sięnie boją się rzu­caćrzu­cać myślimyśli w da­lekąw da­leką przyszłośćnadzieja matką głupichnadzieja to mat­ka tychktórzy nie boją się rzu­caćnie boją się rzu­cać myślirzu­cać myśli w da­lekąmyśli w da­leką przyszłośćktórzy nie boją się rzu­cać myślinie boją się rzu­cać myśli w da­lekąrzu­cać myśli w da­leką przyszłośćktórzy nie boją się rzu­cać myśli w da­lekąnie boją się rzu­cać myśli w da­leką przyszłość

Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Nadzieja, to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Nadzieja jest matką głupich i swoich dzieci nie lubi  -Kazik Staszewski
nadzieja-jest matką-głupich-i swoich-dzieci-nie lubi 
Wszys­cy ludzie są braćmi jeśli nadzieja jest matką głupich. -aforystokrata
wszys­cy-ludzie-są braćmi-śli-nadzieja-jest matką-głupich
Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki. -opuszczona
tak-mam-nadzieję-i możesz-mi mówić-że nadzieja-jest matką-głupich-ale-ja wolę-być-głupia-ż-nie mieć-matki
Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary. -Violetta Villas
nadzieja-wiara-szczęście-nadzieja-to-ę-wszystko-ze-sobą-wiąże-a-nadzieja-pochodzi-właśnie-od-szczęścia-i-od-wiary