Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość.


nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
ludwik hirszfeldnadziejamatkągłupichprzeciwnienadziejatomatkatychktórzyniebojąsięrzucaćmyślidalekąprzyszłośćnadzieja matkąmatką głupichmatka tychktórzy nienie bojąboją sięsię rzucaćrzucać myślimyśli ww dalekądaleką przyszłośćnadzieja matką głupichnadzieja to matkaktórzy nie bojąnie boją sięboją się rzucaćsię rzucać myślirzucać myśli wmyśli w dalekąw daleką przyszłośćnadzieja to matka tychktórzy nie boją sięnie boją się rzucaćboją się rzucać myślisię rzucać myśli wrzucać myśli w dalekąmyśli w daleką przyszłośćktórzy nie boją się rzucaćnie boją się rzucać myśliboją się rzucać myśli wsię rzucać myśli w dalekąrzucać myśli w daleką przyszłość

Nadzieja, to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość.Nadzieja matką głupich? Prze­ciw­nie, nadzieja to mat­ka tych, którzy nie boją się rzu­cać myśli w da­leką przyszłość.Nadzieja jest matką głupich i swoich dzieci nie lubi Wszys­cy ludzie są braćmi jeśli nadzieja jest matką głupich.Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki.Nadzieja, siostra lęku, matka prośby, kornej niemocy opiekunka starcza.