Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.


nadzieja-przychodzi-do-człowieka-wraz-z-drugim-człowiekiem
dante alighierinadziejaprzychodzidoczłowiekawrazdrugimczłowiekiemnadzieja przychodziprzychodzi dodo człowiekaczłowieka wrazwraz zz drugimdrugim człowiekiemnadzieja przychodzi doprzychodzi do człowiekado człowieka wrazczłowieka wraz zwraz z drugimz drugim człowiekiemnadzieja przychodzi do człowiekaprzychodzi do człowieka wrazdo człowieka wraz zczłowieka wraz z drugimwraz z drugim człowiekiemnadzieja przychodzi do człowieka wrazprzychodzi do człowieka wraz zdo człowieka wraz z drugimczłowieka wraz z drugim człowiekiem

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. -Alighieri Dante
nadzieja-przychodzi-do człowieka-wraz-z dru­gim-człowiekiem
Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z ut­ratą-złudzeń
Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z-utratą-złudzeń
Miłość jest wychodzeniem od siebie, by pójść na spotkanie z drugim człowiekiem. -Andrew Marvell
miłość-jest-wychodzeniem-od-siebie-by-pójść-na-spotkanie-z-drugim-człowiekiem
Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem. -John Sheldon
dowcip-i-mądrość-rodzą-ę-wraz-z-człowiekiem
Niemożność porozumienia się z drugim człowiekiem jest jedną z największych mąk życia na ziemi. -Maria Dąbrowska
niemożność-porozumienia-ę-z-drugim-człowiekiem-jest-jedną-z-największych-mąk-życia-na-ziemi