Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.


nadzieja-przychodzi-do-człowieka-wraz-z-drugim-człowiekiem
dante alighierinadziejaprzychodzidoczłowiekawrazdrugimczłowiekiemnadzieja przychodziprzychodzi dodo człowiekaczłowieka wrazwraz zz drugimdrugim człowiekiemnadzieja przychodzi doprzychodzi do człowiekado człowieka wrazczłowieka wraz zwraz z drugimz drugim człowiekiemnadzieja przychodzi do człowiekaprzychodzi do człowieka wrazdo człowieka wraz zczłowieka wraz z drugimwraz z drugim człowiekiemnadzieja przychodzi do człowieka wrazprzychodzi do człowieka wraz zdo człowieka wraz z drugimczłowieka wraz z drugim człowiekiem

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem.Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń.Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń.Miłość jest wychodzeniem od siebie, by pójść na spotkanie z drugim człowiekiem.Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem.Niemożność porozumienia się z drugim człowiekiem jest jedną z największych mąk życia na ziemi.