Nadzieja to pew­na pos­tać szczęścia, może naj­większe­go ja­kie może dać świat.


nadzieja-to pew­na-pos­ć-szczęścia-może-naj­większe­go-ja­kie-może-dać-świat
paul samuel leon johnsonnadziejato pew­napos­taćszczęściamożenaj­większe­goja­kiedaćświatnadzieja to pew­nato pew­na pos­taćpos­tać szczęściamoże naj­większe­gonaj­większe­go ja­kieja­kie możemoże daćdać światnadzieja to pew­na pos­taćto pew­na pos­tać szczęściamoże naj­większe­go ja­kienaj­większe­go ja­kie możeja­kie może daćmoże dać światnadzieja to pew­na pos­tać szczęściamoże naj­większe­go ja­kie możenaj­większe­go ja­kie może daćja­kie może dać światmoże naj­większe­go ja­kie może daćnaj­większe­go ja­kie może dać świat

Szczęścia pragnie cały świat, każdy, kogo znam, lecz dać sobie szczęścia kwiat, nikt nie może sam. -Lothar Zenetti
szczęścia-pragnie-cały-świat-każdy-kogo-znam-lecz-dać-sobie-szczęścia-kwiat-nikt-nie-może-sam
Nadzieja to dob­ra rzecz. Może naj­lep­sza ze wszys­tkich. A ta­kie nig­dy nie umierają. -Autor nieznany
nadzieja-to dob­ra-rzecz-może naj­lep­sza-ze wszys­tkich-a ­kie-nig­dy-nie umierają
Czuję się jak piórko. Ta­kie wol­ne, ta­kie lek­kie. Wiatr mnie niesie pod chmurami. Żyję chwilą, bo za­raz może przes­tać wiać dob­ry wiatr i spadnę na ziemię. -Aleksandra_Czarna
czuję ę-jak piórko-ta­kie-wol­ne-­kie-lek­kie-wiatr-mnie-niesie-pod-chmurami-Żyję-chwilą-bo za­raz-może-przes­ć-wiać-dob­ry