Nadzieja to pożyczka, którą udziela nam szczęście.


nadzieja-to pożyczka-którą-udziela-nam-szczęście
antoine rivardnadziejato pożyczkaktórąudzielanamszczęścienadzieja to pożyczkaktórą udzielaudziela namnam szczęściektórą udziela namudziela nam szczęściektórą udziela nam szczęście

Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście. -Antoine de Rivarol
nadzieja-pożyczka-której-udziela-nam-szczęście
Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście. -Antoine Rivarol
nadzieja- pożyczka-której udziela-nam-szczęście
Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary. -Violetta Villas
nadzieja-wiara-szczęście-nadzieja-to-ę-wszystko-ze-sobą-wiąże-a-nadzieja-pochodzi-właśnie-od-szczęścia-i-od-wiary
Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem. -Joseph Ratzinger
wszelkie-dobro-jest-pożyczką-od-boga-za-którą-będziemy-kiedyś-odpowiadać-z-której-będziemy-ę-rozliczać-przed-bogiem
Nadzieja to os­tatnie co nam pozostanie, lecz z cza­sem na­wet to nam nie wystarczy... -PróbujPatrzećKolorowo
nadzieja-to os­tatnie-co nam-pozostanie-lecz-z cza­sem-na­wet-to nam-nie wystarczy