Nagość artystyczna jest plamą barwną. Nagość pornograficzna - plamą etyczną.


nagość-artystyczna-jest-plamą-barwną-nagość-pornograficzna-plamą-etyczną
henryk sienkiewicznagośćartystycznajestplamąbarwnąpornograficznaetycznąnagość artystycznaartystyczna jestjest plamąplamą barwnąnagość pornograficznapornograficznaplamąplamą etycznąnagość artystyczna jestartystyczna jest plamąjest plamą barwnąnagość pornograficznaplamą etycznąnagość artystyczna jest plamąartystyczna jest plamą barwnąnagość artystyczna jest plamą barwną

Nagość artystyczna jest plamą barwną, nagość pornograficzna jest plamą etyczną. -Henryk Sienkiewicz
nagość-artystyczna-jest-plamą-barwną-nagość-pornograficzna-jest-plamą-etyczną
Jestem za całkowitą wolnością. Jeśli nagość może pomóc całemu ruchowi:
jestem-za-całkowitą-wolnośą-jeśli-nagość-może-pomóc-całemu-ruchowi-niech-żyje-nagość
Nagość jest kochanką braku wyobraźni. -Anonim
nagość-jest-kochanką-braku-wyobraź
Nagość kobiety jest dziełem Boga. -William Blake
nagość-kobiety-jest-dziełem-boga
Cza­sem plama To reklama. -Kojak
cza­sem-plama-to-reklama
Przeprosiny - jak wywabiona plama: zawsze coś zostaje. -Aleksander Fredro
przeprosiny-jak-wywabiona-plama-zawsze-coś-zostaje