Naj­cięższą rzeczą na świecie jest pus­ta kieszeń.


naj­ęższą-rzeczą-na świecie-jest pus­-kieszeń
janusz białeckinaj­cięższąrzecząna świeciejest pus­takieszeńnaj­cięższą rzecząrzeczą na świeciena świecie jest pus­tajest pus­ta kieszeńnaj­cięższą rzeczą na świecierzeczą na świecie jest pus­tana świecie jest pus­ta kieszeńnaj­cięższą rzeczą na świecie jest pus­tarzeczą na świecie jest pus­ta kieszeńnaj­cięższą rzeczą na świecie jest pus­ta kieszeń

Naj­cięższą zbrod­nią do­konaną na cudzej duszy jest świado­ma ma­nipu­lac­ja jej praw­dzi­wymi uczuciami. -Miziui
naj­ęższą-zbrod­ą-do­konaną-na cudzej-duszy-jest świado­-­nipu­lac­ja-jej-praw­dzi­wymi-uczuciami
Naj­cięższą walkę stoczyłem ze swoją pier­wszą żoną. -Muhammad Ali
naj­ęższą-walkę-stoczyłem-ze swoją-pier­wszą-żoną
Teatr jest naj­ważniej­szą rzeczą na świecie, gdyż tam po­kazu­je się ludziom, ja­kimi mog­li­by być, ja­kimi pragnęli­by być, choć nie mają na to od­wa­gi, i ja­kimi są. -Tove Jansson
teatr-jest naj­ważniej­szą-rzeczą-na świecie-gdyż-tam-po­kazu­ ę-ludziom-ja­kimi-mog­li­by-być-ja­kimi-pragnęli­by-być-choć