Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim.


naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
johann wolfgang goethenaj­bar­dziejśmie­szneprag­nienieto prag­nieniepo­doba­nia sięwszystkimnaj­bar­dziej śmie­szneśmie­szne prag­nienieprag­nienie to prag­nienieto prag­nienie po­doba­nia siępo­doba­nia się wszystkimnaj­bar­dziej śmie­szne prag­nienieśmie­szne prag­nienie to prag­nienieprag­nienie to prag­nienie po­doba­nia sięto prag­nienie po­doba­nia się wszystkimnaj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienieśmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia sięprag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkimnaj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia sięśmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim

Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Prag­nienie cu­du jest naj­wyższą niez­godą na rzeczywistość. -Stefan Napierski
prag­nienie-cu­-jest naj­wyższą-niez­godą-na rzeczywistość
Budząc się każde­go ran­ka, czuję niesa­mowi­te prag­nienie życia.... -paulo86
budząc ę-każde­go-ran­ka-czuję-niesa­mowi­te-prag­nienie-życia