Naj­bar­dziej obłudną wy­mowę ma zmo­wa milczenia.


naj­bar­dziej-obłudną-wy­mowę- zmo­wa-milczenia
horacy safrinnaj­bar­dziejobłudnąwy­mowęma zmo­wamilczenianaj­bar­dziej obłudnąobłudną wy­mowęwy­mowę ma zmo­wama zmo­wa milczenianaj­bar­dziej obłudną wy­mowęobłudną wy­mowę ma zmo­wawy­mowę ma zmo­wa milczenianaj­bar­dziej obłudną wy­mowę ma zmo­waobłudną wy­mowę ma zmo­wa milczenianaj­bar­dziej obłudną wy­mowę ma zmo­wa milczenia

Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić...Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Miłość poz­na­je się po tym, że czy­jegoś głosu prag­niesz bar­dziej, niż ciszy; kochać to zgod­nie przer­wać roz­mowę, żeby posłuchać deszczu...Jest co­raz bar­dziej normalne Tyl­ko to co jest bar­dziej nachalne Naj­lep­sze jest to co się sprzeda Chu­jowe to co sprze­dać się nie da Każdy to widzi, w środ­ku miasta Sta­tua z gówna wyrasta