Naj­częściej wy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącą atmosferę.


naj­częściej-wy­gasłe-uczu­cia-stwarzają-w łżeństwie-gorącą-atmosferę
marian karczmarczyknaj­częściejwy­gasłeuczu­ciastwarzająw małżeństwiegorącąatmosferęnaj­częściej wy­gasłewy­gasłe uczu­ciauczu­cia stwarzająstwarzają w małżeństwiew małżeństwie gorącągorącą atmosferęnaj­częściej wy­gasłe uczu­ciawy­gasłe uczu­cia stwarzająuczu­cia stwarzają w małżeństwiestwarzają w małżeństwie gorącąw małżeństwie gorącą atmosferęnaj­częściej wy­gasłe uczu­cia stwarzająwy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwieuczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącąstwarzają w małżeństwie gorącą atmosferęnaj­częściej wy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwiewy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącąuczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącą atmosferę

niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym. -Jean-Paul Sartre
można-żywić-dla-ko­goś-jak naj­lep­sze-uczu­cia-i nie mieć-ocho­ty-mówić-o tym
Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym??  -kamilka_509
szczęśli­wym-byc-to przy­wilej-kochających-bo-czyż-jest coś-bar­dziej-uszczęśli­wiają­go-od kocha­nia-czy-kom­fortu-uczu­cia