Naj­częstszy ludzki błąd - nie prze­widzieć burzy w piękny czas.


naj­częstszy-ludzki-błąd- nie prze­widzieć-burzy-w piękny-czas
niccolò machiavellinaj­częstszyludzkibłąd nie prze­widziećburzyw pięknyczasnaj­częstszy ludzkiludzki błąd nie prze­widzieć burzyburzy w pięknyw piękny czasnaj­częstszy ludzki błąd nie prze­widzieć burzy w pięknyburzy w piękny czas nie prze­widzieć burzy w piękny czas

Najczęstszy ludzki błąd - nie przewidzieć burzy w piękny czas.więc co mam po­wie­dzieć? prze­cież widzę, że py­tasz milcząc nic się nie stało wyr­wałam część kar­tki z kalendarza po­zos­ta­wiłam piękny tekst ten z góry być może pot­rze­bowałam cza­su, aby prze­myśleć, przet­ra­wić, poz­nać in­ne to był błąd. nie zaufałam ce­na już była, wygórowana nicze­go nie wróci­my zag­rajmy no­wy takt Za dużo gdy­bania, naj­częstszy powód do sta­nia. Może tak za­miast gdybania wziąć się do działania? Os­tatni już raz, ze świ­tem umiera czas, to­nie ludzki wrak.czys­tość jas­ności skóry sreb­rność oczu po­piela­tość blondu brak cen­ty­metrów -  - wy­nag­radzasz ciepłem serca. towarzyski sta­ran­nie do­bierający słowa uśmiech choć nieczęsty, piękny - z ł a m a ć s e r c e pew­nie mógłbyś, tyl­ko chcieć musiałbyś szko­da jedynie że tak strasznie nie chcesz mnie już widzieć od­wróć głowę raz jeszcze no dawaj nie waż się pat­rzeć na mnie Prze­cież N I E G O D N A jestem. Wstyd mi, Jes­teś chu.pospolitym.jem.