Naj­gor­szą prawdę od kłam­stwa to różni, że często człowieka z człowiekiem poróżni.


naj­gor­szą-prawdę-od kłam­stwa-to róż-że-często-człowieka-z człowiekiem-poróż
rydernaj­gor­sząprawdęod kłam­stwato różniżeczęstoczłowiekaz człowiekiemporóżninaj­gor­szą prawdęprawdę od kłam­stwaod kłam­stwa to różniże częstoczęsto człowiekaczłowieka z człowiekiemz człowiekiem poróżninaj­gor­szą prawdę od kłam­stwaprawdę od kłam­stwa to różniże często człowiekaczęsto człowieka z człowiekiemczłowieka z człowiekiem poróżninaj­gor­szą prawdę od kłam­stwa to różniże często człowieka z człowiekiemczęsto człowieka z człowiekiem poróżniże często człowieka z człowiekiem poróżni

Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Strach przed wyjściem na jaw kłam­stwa, jest często gor­szy niż sa­me je­go konsekwencje. -bloodymery
strach-przed-wyjściem-na jaw-kłam­stwa-jest często-gor­szy-ż-­me-­go-konsekwencje
Od 'słod­kiego' kłam­stwa wolę po pros­tu 'gorzką' prawdę. Przy­naj­mniej wiem na czym stoję. -Chemicals
od-'słod­kiego'-kłam­stwa-wolę-po pros­-'gorzką'-prawdę-przy­naj­mniej wiem-na czym-stoję
Wolę żebyś mówił mi naj­gor­szą prawdę niż wcis­kał naj­lep­sze kłamstwo. -PróbujPatrzećKolorowo
wolę-żebyś-mówił-mi naj­gor­szą-prawdę-ż-wcis­kał-naj­lep­sze-kłamstwo
tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy. -Robert Louis Stevenson
na­jok­rutniej­sze-kłam­stwa-często-są wy­powiada­ne-w ciszy