Naj­gor­sze koło czy­ni naj­więcej hałasu.


naj­gor­sze-koło-czy­-naj­więcej-hałasu
antoine rivarolnaj­gor­szekołoczy­ninaj­więcejhałasunaj­gor­sze kołokoło czy­niczy­ni naj­więcejnaj­więcej hałasunaj­gor­sze koło czy­nikoło czy­ni naj­więcejczy­ni naj­więcej hałasunaj­gor­sze koło czy­ni naj­więcejkoło czy­ni naj­więcej hałasunaj­gor­sze koło czy­ni naj­więcej hałasu

Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Wolę żebyś mówił mi naj­gor­szą prawdę niż wcis­kał naj­lep­sze kłamstwo.Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.