Naj­gor­szym pa­nującym jest ta­ki, który nie pa­nuje nad sobą.


naj­gor­szym-pa­nującym-jest ­ki-który-nie pa­nuje-nad-sobą
katon starszynaj­gor­szympa­nującymjest ta­kiktórynie pa­nujenadsobąnaj­gor­szym pa­nującympa­nującym jest ta­kiktóry nie pa­nujenie pa­nuje nadnad sobąnaj­gor­szym pa­nującym jest ta­kiktóry nie pa­nuje nadnie pa­nuje nad sobąktóry nie pa­nuje nad sobą

Naj­gor­szym nie jest się zestarzeć, Naj­gor­szym jest za­pom­nieć, że było się młodym. -Drahma
naj­gor­szym-nie jest ę-zestarzeć-naj­gor­szym-jest za­pom­nieć-że było ę-młodym
Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą. -Zdzisław Dolatowski
małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie. -Brian Tracy
twój-cha­rak­ter-jest twoim-naj­ważniej­szym-atu­tem-dla­tego-po­winieneś-nad-sobą-pra­cować-przez-całe-życie
Naj­gor­szym złem jest nie mieć nikogo. -Anka Kowalska
naj­gor­szym-złem-jest nie mieć-nikogo