Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów.


naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
autor nieznanynaj­pierwpiesnie lu­biko­taa do­pieropo­temszu­kaargumentównaj­pierw piespies nie lu­binie lu­bi ko­taa do­piero po­tempo­tem szu­kaszu­ka argumentównaj­pierw pies nie lu­bipies nie lu­bi ko­taa do­piero po­tem szu­kapo­tem szu­ka argumentównaj­pierw pies nie lu­bi ko­taa do­piero po­tem szu­ka argumentów

Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem. -Józef Stanisław Tischner
cza­sami ę-śmieję-że naj­pierw-jes­tem-człowiekiem-po­tem-fi­lozo­fem-po­tem-długo-długo-nic-a do­piero-po­tem-księdzem
Szu­kamy naj­pierw duszy w ko­biecie, ale po­tem bie­rze­my ciało. -Pitigrilli
szu­kamy-naj­pierw-duszy-w ko­biecie-ale-po­tem-bie­rze­my-ciało
Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
Naj­pierw upa­damy, aby po­tem wstać. -szajbuss
naj­pierw-upa­damy-aby po­tem-wstać
Nie­szczęście tworzy naj­pierw poezję, po­tem fi­lozo­fię, a po chwi­li religię. -Piotr Szreniawski
nie­szczęście-tworzy-naj­pierw-poezję-po­tem-fi­lozo­fię-a po chwi­li-religię
Naj­pierw zaszło słońce, po­tem zaszedł fakt, a w re­zul­ta­cie, ona. -Julian Tuwim
naj­pierw-zaszło-słoń-po­tem-zaszedł-fakt-a w re­zul­­cie-ona