Naj­pierw upa­damy, aby po­tem wstać.


naj­pierw-upa­damy-aby po­tem-wstać
szajbussnaj­pierwupa­damyaby po­temwstaćnaj­pierw upa­damyaby po­tem wstać

Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem. -Józef Stanisław Tischner
cza­sami ę-śmieję-że naj­pierw-jes­tem-człowiekiem-po­tem-fi­lozo­fem-po­tem-długo-długo-nic-a do­piero-po­tem-księdzem
codziennie, upa­damy, uby­wamy, gi­niemy, znikamy. -thrillofit
codziennie-upa­damy-uby­wamy-gi­niemy-znikamy
Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. -Autor nieznany
naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
Naj­pierw poucz siebie, a po­tem niech cię pou­czają inni. -Johann Wolfgang Goethe
naj­pierw-poucz-siebie-a po­tem-niech-ę-pou­czają-inni
Naj­pierw zaszło słońce, po­tem zaszedł fakt, a w re­zul­ta­cie, ona. -Julian Tuwim
naj­pierw-zaszło-słoń-po­tem-zaszedł-fakt-a w re­zul­­cie-ona