Naj­przyk­rzej­sza z ma­nii prześla­dow­czych - prześla­dowa­nie innych.


naj­przyk­rzej­sza-z ­nii-prześ­dow­czych- prześ­dowa­nie-innych
józef kuśmiereknaj­przyk­rzej­szaz ma­niiprześla­dow­czych prześla­dowa­nieinnychnaj­przyk­rzej­sza z ma­niiz ma­nii prześla­dow­czych prześla­dowa­nie innychnaj­przyk­rzej­sza z ma­nii prześla­dow­czych

Prześla­dowa­nie pod­sy­ca wiarę: to­leran­cja usy­pia ją. -Andre Maurois
prześ­dowa­nie-pod­sy­ca-wiarę-to­leran­cja-usy­pia-ją
Ludzie w wil­ku prześla­dują i niena­widzą włas­nej przewrotności. -Adolf Dygasiński
ludzie-w wil­ku-prześ­dują-i niena­widzą-włas­nej-przewrotnoś
- A co jeśli utonę we włas­nych łzach? - To będziesz bez­pie­czna, prześla­dujące cię de­mony nie umieją pływać. -catpaki
 a co śli-utonę-we włas­nych-łzach-to będziesz-bez­pie­czna-prześ­dują-ę-de­mony-nie umieją-pływać
Up­rzej­mość męska: naj­wytwor­niej­sza for­ma fałszu. -Julian Tuwim
up­rzej­mość-męska-naj­wytwor­niej­sza-for­-fałszu