Naj­ważniej­sze we wspom­nieniach jest to, żeby mieć się gdzie zat­rzy­mać i tam je wspominać.


naj­ważniej­sze-we wspom­nieniach-jest to-żeby-mieć ę-gdzie-zat­rzy­ć-i tam- wspominać
terry pratchettnaj­ważniej­szewe wspom­nieniachjest tożebymieć sięgdziezat­rzy­maći tamje wspominaćnaj­ważniej­sze we wspom­nieniachwe wspom­nieniach jest tożeby mieć sięmieć się gdziegdzie zat­rzy­maćzat­rzy­mać i tami tam je wspominaćnaj­ważniej­sze we wspom­nieniach jest tożeby mieć się gdziemieć się gdzie zat­rzy­maćgdzie zat­rzy­mać i tamzat­rzy­mać i tam je wspominaćżeby mieć się gdzie zat­rzy­maćmieć się gdzie zat­rzy­mać i tamgdzie zat­rzy­mać i tam je wspominaćżeby mieć się gdzie zat­rzy­mać i tammieć się gdzie zat­rzy­mać i tam je wspominać

Kto umie się zat­rzy­mać, ten pot­ra­fi nie­szczęściu zapobiec. -Lao Cy
kto-umie ę-zat­rzy­ć-ten-pot­ra­fi-nie­szczęściu-zapobiec