Naj­więcej jest tych chorób, których się naj­bar­dziej obawiamy.


naj­więcej-jest tych-chorób-których ę-naj­bar­dziej-obawiamy
aleksander kumornaj­więcejjest tychchoróbktórych sięnaj­bar­dziejobawiamynaj­więcej jest tychjest tych choróbktórych się naj­bar­dziejnaj­bar­dziej obawiamynaj­więcej jest tych choróbktórych się naj­bar­dziej obawiamy

Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości. -Dan Millman
ci-których-naj­trud­niej-kochać-naj­bar­dziej-pot­rze­bują-naszej-miłoś
Naj­bar­dziej sa­mot­ni są ci, którzy mają naj­więcej przyjaciół. -respirer
naj­bar­dziej-­­-są -którzy-mają-naj­więcej-przyjaciół
Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­