Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje.


naj­więcej-o mu­zyce-zaw­sze-nam-mówi-cisza-która-pa­nuje-jak ar­tysta-występuje
kuba wojewódzkinaj­więcejo mu­zycezaw­szenammówiciszaktórapa­nujejak ar­tystawystępujenaj­więcej o mu­zyceo mu­zyce zaw­szezaw­sze namnam mówimówi ciszaktóra pa­nujepa­nuje jak ar­tystajak ar­tysta występujenaj­więcej o mu­zyce zaw­szeo mu­zyce zaw­sze namzaw­sze nam mówinam mówi ciszaktóra pa­nuje jak ar­tystapa­nuje jak ar­tysta występujenaj­więcej o mu­zyce zaw­sze namo mu­zyce zaw­sze nam mówizaw­sze nam mówi ciszaktóra pa­nuje jak ar­tysta występujenaj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówio mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza

Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam. -Stefan Witwicki
is­to­-którą-człowiek-naj­mniej-zna-której zaw­sze-do­wie­rza-która-go pra­wie-zaw­sze-zdradza-jest to on sam
Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość. -Seneka 18
mówią-że po­dob­no-naj­więcej-przy­jaciół-od­chodzi-od nas-w nie­szczęściu-ja zaw­sze-miałem-od­wrot­nie-naj­więcej-ich
zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz  -badtomek
zaw­sze-jest co naj­mniej-o jed­no-wyjście-więcej-ż-uważasz