Naj­większą mądrością jest umieć jed­noczyć, nie rozbijać.


naj­większą-mądrośą-jest umieć-jed­noczyć-nie rozbijać
stefan wyszyńskinaj­większąmądrościąjest umiećjed­noczyćnie rozbijaćnaj­większą mądrościąmądrością jest umiećjest umieć jed­noczyćnaj­większą mądrością jest umiećmądrością jest umieć jed­noczyćnaj­większą mądrością jest umieć jed­noczyć

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać.Naj­większą mądrością jest czas, wszys­tko ujawni.Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi.Naj­większą nag­rodą dla mnie Ma­mo - była ta, że miałam Ciebie... Naj­większa ka­ra, ja­ka mnie spot­kała, - to ta, że zbyt wcześnie odeszłaś! ''Śpie­szmy się kochać ludzi''...Stephe­nie Meyer i sa­ga