Naj­większa jest miłość mat­ki, dru­ga – psa, trze­cia – kochanki.


naj­większa-jest miłość-mat­ki-dru­ga- psa-trze­cia- kochanki
naj­większajest miłośćmat­kidru­ga– psatrze­cia– kochankinaj­większa jest miłośćjest miłość mat­kidru­ga – psatrze­cia – kochankinaj­większa jest miłość mat­ki

Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi.Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz I wa­lizkę ma spa­kowaną już.Są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale naj­większa z nich jest miłość.Naj­większa miłość jest w kobiecie.Miłość jest naj­większą ma­gią świata.By­wają wiel­kie zbrod­nie na świecie, ale chy­ba naj­większą jest za­bić miłość.