Naj­większa jest miłość mat­ki, dru­ga – psa, trze­cia – kochanki.


naj­większa-jest miłość-mat­ki-dru­ga- psa-trze­cia- kochanki
naj­większajest miłośćmat­kidru­ga– psatrze­cia– kochankinaj­większa jest miłośćjest miłość mat­kidru­ga – psatrze­cia – kochankinaj­większa jest miłość mat­ki

Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi. -Eurypides
miłość-jest naj­większą-słodyczą-i naj­większą-go­ryczą-na ziemi
Są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale naj­większa z nich jest miłość. -św. Paweł z Tarsu
są trzy-wiara-nadzieja-i miłość-ale-naj­większa-z nich-jest miłość
Naj­większa miłość jest w kobiecie. -fyrfle
naj­większa-miłość-jest w kobiecie
Miłość jest naj­większą ma­gią świata. -Who
miłość-jest naj­większą-­gią-świata
By­wają wiel­kie zbrod­nie na świecie, ale chy­ba naj­większą jest za­bić miłość. -Bolesław Prus
by­wają-wiel­kie-zbrod­nie-na świecie-ale-chy­ba-naj­większą-jest za­bić-miłość