Naj­większa nadzieja jest tam, gdzie obok sprzeczności sta­wia się znak zapytania.


naj­większa-nadzieja-jest tam-gdzie-obok-sprzecznoś-sta­wia ę-znak-zapytania
agusia96naj­większanadziejajest tamgdzieoboksprzecznoścista­wia sięznakzapytanianaj­większa nadziejanadzieja jest tamgdzie obokobok sprzecznościsprzeczności sta­wia sięsta­wia się znakznak zapytanianaj­większa nadzieja jest tamgdzie obok sprzecznościobok sprzeczności sta­wia sięsprzeczności sta­wia się znaksta­wia się znak zapytaniagdzie obok sprzeczności sta­wia sięobok sprzeczności sta­wia się znaksprzeczności sta­wia się znak zapytaniagdzie obok sprzeczności sta­wia się znakobok sprzeczności sta­wia się znak zapytania

Tam, gdzie działają liczne sprzeczności, tam roz­kwi­ta naj­większa nadzieja.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Poległem na ołtarzu roz­koszy na co­kole miłości w Twych objęciach Zasnąłem w ra­ju gdzie dusza bez­tros­ko plątała się między twym lewym a pra­wym ramieniem Za­kuty sil­nym uścis­kiem i wol­ny jak nig­dy wcześniej roz­pa­lony Twą rozkoszą wzbiłem się Po­leciałem tam gdzie słońce roz­sta­wia swe promienie tam gdzie ptac­two króluje gdzie nogą nie stąpasz Upadłem jak nies­forny Ikar z prze­kona­niem że mogę wszys­tko lecz sam niewiele znaczę Gdzie sztuki lekarskiej nadzieja się kończy, tam się nadzieja chrześcijan zaczyna.Naj­większa tęskno­ta jest wte­dy, gdy sie­dzisz obok ko­goś i wiesz, że nie możesz go mieć