Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości.


naj­większa-po­rażka-w życiu-człowieka-to rozziew-po­między-tym-kim-mógł ę-stać-a tym-kim-stał ę-w rzeczywistoś
ashley montagunaj­większapo­rażkaw życiuczłowiekato rozziewpo­międzytymkimmógł sięstaća tymstał sięw rzeczywistościnaj­większa po­rażkapo­rażka w życiuw życiu człowiekaczłowieka to rozziewto rozziew po­międzypo­między tymkim mógł sięmógł się staćkim stał sięstał się w rzeczywistościnaj­większa po­rażka w życiupo­rażka w życiu człowiekaw życiu człowieka to rozziewczłowieka to rozziew po­międzyto rozziew po­między tymkim mógł się staćkim stał się w rzeczywistościnaj­większa po­rażka w życiu człowiekapo­rażka w życiu człowieka to rozzieww życiu człowieka to rozziew po­międzyczłowieka to rozziew po­między tymnaj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziewpo­rażka w życiu człowieka to rozziew po­międzyw życiu człowieka to rozziew po­między tym

Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być. -George Eliot
nigdy-nie-jest-za-późno-by-stać-ę-tym-kim-chcemy-być