Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska.


naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
talmudnaj­większe­gobo­hate­raza­bijatroskanaj­większe­go bo­hate­rabo­hate­ra za­bijaza­bija troskanaj­większe­go bo­hate­ra za­bijabo­hate­ra za­bija troskanaj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska

Naj­większe stra­ty po­nosi­my w po­goni za naj­większym zyskiem. -Adolf Jończyk
naj­większe-stra­ty-po­nosi­my-w po­goni-za naj­większym-zyskiem
Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić
na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów. -Lao Cy
naj­trud­niej­sze-dzieło-świata-od łat­we­go-trze­ba-roz­począć-a naj­większe-do­kona­nia-od drobiazgów
Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. -Morgan Charles Langbridge
kłam­stwo-za­bija-przy­jaźń-praw­da-za­bija-miłość