Naj­większe po­wodze­nie mają ba­nały inaczej powiedziane.


naj­większe-po­wodze­nie-mają-ba­nały-inaczej-powiedziane
jan czarnynaj­większepo­wodze­niemająba­nałyinaczejpowiedzianenaj­większe po­wodze­niepo­wodze­nie mająmają ba­nałyba­nały inaczejinaczej powiedzianenaj­większe po­wodze­nie mająpo­wodze­nie mają ba­nałymają ba­nały inaczejba­nały inaczej powiedzianenaj­większe po­wodze­nie mają ba­nałypo­wodze­nie mają ba­nały inaczejmają ba­nały inaczej powiedzianenaj­większe po­wodze­nie mają ba­nały inaczejpo­wodze­nie mają ba­nały inaczej powiedziane

Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić
na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Jeżeli cię do rozkoszy ciągnie, to dziewczęta, które tu mają pierwsze słowo, całym sercem lgną do głupców, a przed mądrym nie inaczej się wzdrygają i nie inaczej go unikają jak skorpiona. -Erazm z Rotterdamu
jeżeli-ę-do-rozkoszy-ągnie-to-dziewczę-które-mają-pierwsze-słowo-całym-sercem-lgną-do-głupców-a-przed-mądrym-nie-inaczej-ę-wzdrygają-i
Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi. -Franciszek Dionizy Kniaźnin
inaczej-serce-żąda-inaczej-myśl-sądzi-inaczej-świat-spogląda-inaczej-los-rządzi